پترون – همزمان با برگزاری موفقیت آمیز نمایشگاه عرضه محصولات صنایع پایین دست پتروشیمی در شهر کربلا در ایام اربعین مهندس کریمی رئیس کمیسیون صادراتی اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در گفتگویی با خبرنگار پترون اعلام کرد برنامه بعدی کمیسیون صادراتی اتحادیه حضور دائمی و عرضه مستقیم محصول در عراق می باشد.

وی افزود: حذف واسطه ها و حذف تعرفه های گمرکی عراق در کنار اماده سازی فضاهای نمایشگاهی جهت برپایی نمایشگاه دائمی در چندین شهر عراق دست در دست هم داده تا بتوانیم گام های موفقیت آمیزی در عراق داشته باشیم.

به گفته رئیس کمیسیون صادراتی اتحادیه طی توافقات صورت پذیرفته در برپایی نمایشگاههای دائمی چندین نهاد و ارگان دولتی همکاری های لازم را به عمل خواهند اورد.

کریمی در پاسخ به خبرنگار پترون مبنی بر چرایی موفقیت اتحادیه در عراق گفت: این موفقیت با همت اعضای کمیسیون صادراتی و مطالعات علمی و عملی بازارشناسی عراق توسط تیم مطالعاتی و بازارشناسی اتحادیه بوده است و در واقع می توان گفت این موفقیت مرهون مطالعات دقیق تیم مطالعات بازار اتحادیه دانست .

رئیس کمیسیون صادراتی اتحادیه ادامه داد: به زودی اسناد صدها تن صادرات محصولات توسط کمیسیون جهت بهره برداری لازم به نهادهای مربوطه ارسال میگردد چرا که ما انتظار داریم مسئولین دولتی در حوزه مالیات و جوایز صادراتی نگاه مثبتی به این کمیسیون داشته باشند.