مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تمامی طرح های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر، متناسب با زیر ساختهای موجود بازنگری می شود.

به گزارش پترون، فرناز علوی در گفتگو با خبرنگار نیپنا پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر، با اشاره به این که منطقه ویژه شمال استان بوشهر با توجه به موقعیت مکانی که در مجاورت دریا دارد، از شرایط خوبی برخوردار است، گفت: امکان استفاده از آب دریا برای صنعت، یکی از پتانسیل های بسیار مناسب در صنعت پتروشیمی است.

وی با اشاره به عبور خط گاز از نزدیک منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر، تصریح کرد: دسترسی به سایر منابع هیدروکربنی به پتانسیل خوب این منطقه برای توسعه صنعت پتروشیمی افزوده است اما باید توجه کرد که یکی از عوامل تعیین کننده برای اجرای طرح های پتروشیمی در منطقه، توسعه زیرساخت ها متناسب با نیازهای صنعت است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: با توجه به انتخاب مشاورین و مطالعات صورت گرفته، گام اول برای اجرای طرح های صنعتی برداشته شده است؛ طبیعی است که مطالعات اولیه باید با همراهی متخصصان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازنگری شود .

علوی تصریح کرد: طراحی های صورت گرفته لازم است تخصصی تر مورد مطالعه کامل قرار گیرد و با تایید طرح هایی که متناسب با مختصات و موقعیت این منطقه است، انتظار می رود بتوانیم تعداد متناسبی از طرح ها را انتخاب کنیم و برای اجرایی شدن آن ها  در صورت فراهم شدن شرایط گام برداریم.