پتروشیمی هایی که قوانین و دستور العمل های HSE را رعایت نکنند با برخورد قاطع قوه قضائیه و وزارت نفت مواجه خواهند شد.

به گزارش پترون، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه (۱۹ دی ماه) در دیدار با علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر، اظهارکرد: همکاری و تعامل میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دادگستری استان در سطح بسار مطلوبی قراردارد و امید است بتوانیم روابط با دادگستری های بوشهر، کنگان و عسلویه را  بیش از پیش تحکیم بخشیم.

 وی با بیان اینکه اجماع برای برخورد با شرکت های غیرایمن و متخلف دربخش HSE می تواند زمینه ساز تولید پایدار پتروشیمی ها در سطح منطقه باشد، گفت: هفته گذشته جلسه بسیار خوبی را با بازرسی ریاست جمهوری درباره برخورد با متخلفان برگزار کردیم  و همکاران در ریاست جمهوری بر برخورد قاطع وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با متخلفان تاکید کردند.

شاهدایی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شدکه سازوکاری اجرایی برای استفاده از ابزارهای قانونی برای برخورد درنظر گرفته شود.

معاون وزیر نفت در امورپتروشیمی با بیان این که دادگستری استان بوشهر نیزدر این زمینه همکاری بسیار خوبی با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته است، خواستار حفظ شان مدیران طرح ها و مجتمع های پتروشیمی شد و گفت: به دلیل موقعیت ویژه منطقه برخوردهای قانونی باید همراه با حفظ شان افراد باشد.

وی ادامه داد: گاهی برخی از پتروشیمی ها فراتر از تمامیت مالکیت خود می روند و ادعا هایی را مطرح می کنند که قابل قبول نیست و در این میان دادگستری می تواند بوخوردهای لازم را معمول کند.

بر اساس این گزارش، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار با تاکید براینکه صنعت پتروشیمی زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شده است، گفت: ایجاد امنیت زیست محیطی و رعایت ایمنی دراستان می تواند زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری باشد.

وی افزود: آماده همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستیم و قضاتی را در منطقه مستقر کرده ایم که با این صنعت آشنایی دارند و با شرکت های که قوانین و مقررات را رعایت نکنند برخورد خواهیم کرد.

جمادی ادامه داد: خوشبختانه زمین خواری در سطح منطقه به حداقل رسیده است.

 منبع : نیپنا