عملیات تست کاتالیست پلی پروپیلن ساخته شده در واحد نیمه صنعتی مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری با موفقیت انجام شد.

 به گزارش پترون، با همت و پشتکار پژوهشگران و کارشناسان مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برای نخستین بار درکشورکاتالیست پلی پروپیلن با دانش فنی بومی ساخته شده و در واحد نیمه صنعتی پلی پروپیلن در “سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ” با موفقیت تست شد.بر اساس این گزارش ، نتایج آنالیزهای صورت گرفته بر روی پلیمر تولیدی بیانگر رفتار مناسب این کاتالیست و قابلیت های رقابتی آن با نمونه های وارداتی است و کاتالیست مذکور دارای فعالیت و هیدروژن پذیری مناسب بوده و قابلیت تولید پلیمر با مشخصات مطلوب، مورفولوژی کاملا کروی و توزیع اندازه ذرات به مراتب بهتر از پلیمر تولیدی واحد های صنعتی می باشد.

این مرکز امیدوار است که با تلاش بی وقفه پژوهشگران خود بتواند در سال آتی کاتالیست های بهبود یافته ای برای تولید انواع گریدهای پلی پروپیلن ارائه کند.
منبع : نیپنا