به گفته محمد بختیاری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نتوانسته است مشکل تامین مواد اولیه خطوط تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی را حل کند.

رئیس هیات مدیره جدید انجمن همگن پلاستیک تهران در گفتگو با پترون با اینکه ما با شعار وفاق آمدیم و درهای انجمن به روی همه صنعتگران باز است، افزود: در دوره قبل، فاصله زیادی بین هیات مدیره و اعضای انجمن به وجود آمده بود و آنها خود را تافته جا بافته می دانستند.البته من اختلاف عمیق و بنیادی بین اعضای انجمن همگن پلاستیک نمی بینم و همه با هم تعامل دارند.

محمد بختیاری تصریح کرد:صنعت پایین دستی پتروشیمی با مشکلات متعددی رو به رو است.مواد از مبدا به هیچ عنوان به دست تولیدکننده واقعی نمی رسد و دلال ها بورس رو قرق کرده اند.با رقابتی که در بورس کالا صورت می گیرد، سهم ناچیزی از مواد به صنایع پایین دستی می رسد و تولیدکننده واقعی مواد اولیه خود را از بازار آزاد آن هم با قیمت های بسیار بالاتر از بورس خریداری می کند.

وی در ادامه گفت: شخصا با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس موافق نیستم چرا که هیچ شرایط بهتری برای تهیه مواد اولیه صنایع پایین دستی ایجاد نکرده است.پیش از ورود محصولات پتروشیمی به بورس من ۱۰ تن سهمیه داشتم که بخشی از مشکلات حاد تامین مواد اولیه خط تولید را برطرف  می کرد.اما اکنون آن ۱۰ تن را هم نمی توانم خریداری کنم و نصیب دلال ها در بورس کالا می شود.

این فعال صنایع پایین دستی پتروشیمی خاطر نشان کرد:با مقامات وزارت صنعت و بورس کالا برای حل مشکل تامین مواد اولیه کارخانجات رایزنی خواهیم کرد.