با حکم مدیر عامل شرکت پتروشیمی فن آوران ، محمد جواد بدری به سمت معاون مدیر عامل و رئیس مجتمع منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران، در جلسه تودیع و معارفه رییس جدید این مجتمع ، بهزادی مدیر عامل شرکت پتروشیمی فن آوران با اشاره به اینکه هدف از تغییرات، تسریع در رسیدن به اهداف عالیه سازمان و استفاده از نیروهای مجرب و جوان در صنعت است .

گفتنی است،محمد جواد بدری پیش از این رئیس واحد بهره برداری این مجتمع و همچنین رئیس مجتمع پتروشیمی خراسان بوده است.