توسعه صنعت پتروشیمی در بودجه سال ۹۶ دیده شده است و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه ششم به دلیل تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده رشد را تجربه خواهد کرد.

به گزارش پترون؛  احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهارکرد: مجلس دهم نگاه بهتری نسبت به گذشته برای توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی دارد و از توسعه صنعت پتروشیمی در بالادست و نیز بخش های پائین دستی بطور کامل حمایت می کند.وی با بیان اینکه کشور تا صادرات محصولات نهایی راه زیادی دارد، اظهار داشت: نمایندگان مجلس به طور شفاف در برنامه ششم برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری اتفاق نظر دارند و باید از تمامی ظرفیت های صنعت پتروشیمی با استفاده از توان بخش خصوصی استفاده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان ساخت: هنوز نگاه اقتصادی کشور به نفت است در صورتی که کشور قابلیت های خوبی در بخش های دیگر دارد که باید از آن بهره کافی برده شود. مجلس در برنامه ششم تاکید کرده که باید از ظرفیت صنعت پتروشیمی استفاده شود و در این زمینه همکاری لازم را انجام خواهد داد.
مرادی با بیان اینکه کشور به جذب سرمایه نیاز دارد عنوان کرد: باید از سیاست انبساطی به جای سیاست انقباضی استفاده شود و برنامه ها باید به گونه ای باشد تا تسهیل کننده کارها باشد. قطعا دید منفی به سرمایه گذار باید برداشته شود که در این راستا مجلس دهم همه نوع همکاری را برای بهتر شدن اقتصاد و توسعه صنعتی کشور انجام می دهد.