به مهندس پلیمر یا شیمی خانم و آقا با حداقل ۳ سال سابقه کار در کرج نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۶۵۴۳۳۰۰۸,۰۲۱۶۵۴۳۶۴۳۵