معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: صنعت گران پتروشیمی در آذربایجان باید پلی اتیلن را برای تولید محصولات پلیمری مصرف کنند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی با توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی افزایش یابد.

به گزارش پترون، مرضیه شاهدایی در مراسم کلنگ زنی پروژه خط لوله اتیلن غرب از میاندوآب تا تبریز، گفت: خط اتیلن غرب در مجموع ۲۰۰۰ کیلومتر است که ۱۷۰۰ کیلومتر آن از فاصله میاندوآب تا عسلویه اجرا شده است و خوراک اتیلن را از مسیر عسلویه به چندین مجتمع پتروشیمی که در مسیر قرار دارند منتقل می کند تا واحدهای پلی اتیلنی بتوانند در استان های مختلف کارشان را انجام دهند و به تولید برسند.

وی در ادامه افزود: پتروشیمی تبریز، از جمله واحدهای پتروشیمی کشور در منطقه آذربایجان شرقی است که سالیان سال است که محصولات متنوعی را تولید می کند و نقش مهمی در تولیدات و صادرات محصولات صنعت پتروشیمی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: امروزه با توجه به زیرساختی که در این مجتمع وجود دارد و با توجه به پتانسیل، سرمایه نیروی انسانی و امکاناتی که در این مجتمع موجود است، با برنامه ریزی هایی که توسط سهامدار محترم این طرح و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد، قرار را بر این گذاشتیم که برای عملیاتی شدن فاز ۲این مجتمع و توسعه واحدها، تمهیداتی دیده شود؛ در این راستا مجوز خوراک ۲۰۰هزار تن اتیلن از خط غرب و همچنین ۵۰۰هزار تن نفتا از جنوب کشور یا هر منطقه تولیدی که بتوانیم اختصاص دهیم داده می شود تا  بتوان ظرفیت تولید را ۲برابر کنیم.

شاهدایی با اشاره به خریداری شدن لوله ها، تخصیص اراضی و فعال شدن پیمانکار، گفت: پیش بینی می شود خط لوله اتیلن غرب از میاندوآب تا تبریز ظرف مدت ۲سال اجرا شود. لازم است واحدهایی که می خواهند از این خط خوراک دریافت کنند، تا آن زمان آماده بهره برداری شوند.

وی با اشاره به این که پتروشیمی تبریز مجموعه ای از محصولات تولید می کند که به راحتی در صنایع پایین دست قابل استفاده هستند، گفت: این درحالی است که ترکیه گاز و نفت ندارد و از ما محصول خریداری کرده، در بخش صنایع پایین دست آن را تبدیل به محصول نهایی کرده و تولید و دوباره به ما می فروشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: صنعت گران پتروشیمی در آذربایجان باید پلی اتیلن را برای تولید محصولات پلیمری مصرف کنند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی با توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی افزایش یابد.

شاهدایی تصریح کرد: در کشور گاز به وفور در اختیار داریم اما ۹۵ درصد از آن صرف سوخت می شود و تنها ۵ درصد به عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف می شود بنابراین باید الگوهای مصرف انرژی در کشور اصلاح شود.