پترون – در آسیا، قیمت های اتیلندر بازار نقدی مسیرهای متفاوتی را در آسیای شمال شرقی و آسیای جنوب شرقی دنبال کرد.

به گفته یکی از تجار، قیمت های این محصول در بازار نقدی در پایان هفته گذشته در بازار آسیای شمال شرقی به صورت (CFR) افزایش ۱۵ دلاری را تجربه کرده و به رقم ۱۰۵۵ دلار در هر تن رسیده است در حالی که در بازار آسیای جنوب شرقی به صورت (CFR) با کاهش ۱۰ دلاری ۱۰۵۵ دلار در هر تن گزارش شده است.

در این میان قیمت های اتیلن کره جنوبی به صورت (FOB) با ۱۵ دلار افزایش در همین مدت به ۱۰۲۵ دلار در هر تن رسیده است. معامله کنندگان اظهار داشته اند که تعطیلی واحد کراکینگ شرکت Shell در اروپا می تواند در کوتاه مدت موجب کم تر شدن عرضه شود و به این دلیل علیرغم میزان بالای فعالیت واحد کراکینگ، قیمت ها در آسیای شمال شرقی افزایش یافته است.

در همین حال در اروپا قیمت های اتیلن در بازار نقدی مجددا افزایش یافت و معامله کنندگان در پایان هفته گذشته قیمت های خود را در بازار اروپای شمال غربی به صورت (FD) با افزایش ۱۰ یورویی در رقم ۹۱۵ یورو در هر تن قرار دادند. تعطیلی غیر منتظره واحد کراکینگ moerdijk متعلق به شرکت ُShell موجب شد قیمت ها در هفته گذشته افزایش بیابند. انتظار می رود این واحد کراکنیگ تا اوایل ماه دسامبر فعالیت خود را از سر بگیرد. با توجه به این تعطیلی در هفته گذشته طبق گزارشات معاملات اتیلن در این منطقه شفاف بوده است.

قیمت های اتیلن در بازار نقدی خلیج ایالات متحده به صورتFD  ، به میزان ۶ دلار در هر تن (۰/۲۵ سنت در هر پوند) کاهش یافته و به ۴۷۴ تا ۴۸۵ دلار در هر تن (۲۱/۵۰تا ۲۲ سنت در هر پوند) رسید. این کاهش جزئی علیرغم تعطیلی واحد اتیلن شماره ۲۲ متعلق به شرکت Chevron Phillips Chemical در Sweeny و با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن در سال اتفاق افتاد. با این وجود، علیرغم این تعطیلی، در این منطقه برخی از کارخانه ها نیز فعالیت خود را از سر گرفتند. طبق گزارشات در پایان هفته گذشته کارخانه تولید اولفین (OL-5) متعلق به شرکت Shell Chemical در شهر Norco در Louisiana فعالیت خود را از سر گرفته است. این کارخانه در اوایل ماه اکتبر و برای فعالیت های حفظ و نگهداری تعطیل شده است.

افت قیمت پروپیلن در آسیا

به گزارش «پتروتحلیل»، در آسیا، قیمت های پروپیلن تا پایان هفته گذشته در بازار نقدی چین به صورت سی اف آر ۶۱۰ دلار در هر تن و در بازار کره جنوبی به صورت فوب ۵۷۰ دلار در هر تن گزارش شده است که کاهش ۱۰ تا ۱۵ دلاری را نشان می دهد. اگرچه عرضه در بازار نقدی با کمبود مواجه است، کاهش قیمت ها در بازارهای صنایع پایین دستی پایین بودن تقاضا در بازار پروپیلن را جبران می کند.

در اروپا قیمت های پروپیلن تا پایان هفته گذشته و پس از افزایش قیمت چشمگیر دو هفتۀ قبل در بازار نقدی اروپای شمال غربی (FD) با ۵ تا ۱۰ یورو کاهش به ۶۴۵ یورو در هر تن رسید. باتوجه به اینکه تصور بر این بوده است که وضعیت ضعیف در بازار اکریلونیتریل و کاهش قیمت ها در سطح جهان پایین بودن عرضه را خنثی می کنند، معامله کنندگان انتظار دارند که برای قیمت های قراردادهای ماه آینده شاهد تغییر نباشند.

قیمت های پروپیلن گرید پلیمر تا پایان هفته گذشته در بازار خلیج ایالات متحده (FD) با افزایش جزئی ۲۹/۵سنت در هر پوند (۶۵۰ دلار در هر تن) رو برو بود. معامله کنندگان تعادل بیشتر در وضعیت انبار محصولات و وضعیت نسبتا بهتر معاملات در بازار نقدی را گزارش داده اند.

ثبات استایرن در بازار آسیا

در هیمن حال قیمت های استایرن در بازار نقدی آسیا غالبا در هفته گذشته ثابت بودند. قیمت های این محصول تا پایان هفته گذشته در کره جنوبی (FOB) با ۵ دلار کاهش به ۹۱۵ دلار در هر تن رسیده و در چین (CFR) بدون تغییر در رم ۹۳۵ دلار در هر تن باقی ماند. در بازار داخلی چین قیمت های پیشنهادی در بازار Zhangjiagang (ex-tank شامل مالیات بر ارزش افزوده) با افزایش ۹۵ یوآنی (۱۳ دلاری) به ۷۸۳۰ تا ۷۸۵۰ یوآن (۱۰۴۷ تا ۱۰۴۹ دلار بدون مالیات بر ارزش افزوده) در هر تن رسید. این افزایش قیمت استایرن در بازار داخلی چین به عرضه محدود در شرق چین ارتباط دارد.

قیمت های استایرن در بازار نقدی اروپا کاهش یافت. معامله کنندگان در پایان هفته گذشته قیمت های این محصول را در بازار اروپای شمال غربی (FOB) با کاهش ۱۵ دلاری در رقم ۹۱۰ دلار در هر تن قرار دادند. خبر راه اندازی مجدد واحد کراکینگ Moerdijk شرکت Shell در اواسط ماه دسامبر موجب شد قیمت ها که بخاطر خبر تعطیلی غیر منتظره این واحد افزایش یافته بودند تا حدودی کاهش بیابند.

قیمت های متوسط استایرن در بازار نقدی خلیج ایالات متحده (FOB) با کاهش جزئی ۶ دلاری در هر تن (۰/۲۵ سنتی در هر پوند) در پایان هفته گذشته، در رقم ۸۶۵ دلار در هر تن (۳۹/۲۵دلار در هر تن) قرار گرفت. به گفته یکی از تاجران معامله کنندگان ذکر کرده اند که عوامل بازار بدون تغییر بوده اند. محموله های ماه نوامبر کاملا فروخته شدند و محموله های دسامبر نیز به زودی کاملا به فروش خواهند رسید.

تقاضای ضعیف وینیل کلراید

در همین حال قیمت های وینیل کلراید (VCM) در بازار نقدی آسیا در پایان هفته گذشته کاهشی ۳۵ دلاری را تجربه کرده و در بازار آسیای خاور دور (CFR) به ۶۱۰ دلار در هر تن و در بازار آسیای جنوب شرقی (CFR) به ۶۷۵ دلار در هر تن رسید. معامله کنندگان پایین آمدن تمایل به خرید وینیل کلراید به همراه کاهش قیمت های پی وی سی را گزارش داده اند.

در پایان هفته گذشته قیمت های وینیل کلراید در بازار نقدی اروپای شمال غربی (FOB) بدون تغییر بین ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار در هر تن باقی ماند. اگرچه به سبب بوجود آمدن وضعیت غیر منتظره در واحد کراکینک شرکت Shell، قیمت های اتیلن افزایش چشمگیری را تجربه کردند، قیمت های پی وی سی ثابت بوده و قمیت های وینیل کلراید را نیز محدود کردند.

قیمت های وینیل کلراید در بازار نقدی خلیج ایالات متحده بین ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار در هر تن گزارش شد. به سبب کاهش قیمت های پی وی سی وضعیت تقاضا ضعیف باقی ماند درحالیکه وضعیت عرضه نیز رضایت بخش به نظر نمی رسید.