به مهندس شیمی یا صنایع با ۲ سال سابقه کار در استاندارد سازی ایزو ( ۲ نفر آقا ) و مهندس صنایع با ۲ سال سابقه کار ( ۲ نفر آقا ) جهت شرکت معتبر تولیدی در تهران نیازمندیم.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: lgtv@pol.ir