قرارداد بلندمدت در گروه پلی اتیلن های ترفتالات، یک قرارداد روی گرید بطری و سه قرارداد در گرید های نساجی پتروشیمی تندگویان در قالب قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دست در بورس کالای ایران منعقد شد.

به گزارش پترون، به این ترتیب در گروه بطری ها، گرید ۷۸۱ با حجم عرضه ۱۱۰ تن ۶۶ تن تقاضا داشت و با قیمت پایه ۴ هزارو ۶۷ تومان خریداری شد.همچنین در گروه نساجی هم گریدهای ۶۴۱ و ۶۴۵ عرضه شد. گرید ۶۴۱ با حجم عرضه ۶۸۲ تن به میزان ۶۳۸ تن تقاضا داشت، این کالا با قیمت ۳ هزارو ۷۵۱ تومان معامله شد.

همچنین گرید ۶۴۵ هم با حجم ۱۵۴ تن به همین میزان تقاضا داشت و با قیمت پایه ۳ هزارو ۴۱۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.
در همین حال پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ پتروشیمی تندگویان هم با حجم عرضه ۳۷۴ تن به همین میزان تقاضا داشت و با قیمت پایه ۳ هزار و ۵۴۷ تومان خریداری شد.
امروز همچنین در تالار پتروشیمی، پلی استایرن انبساطی نسوز SE۱۰۰۰و پلی استایرن انبساطی نسوز SE۲۰۰۰بانیار پلیمر گنبد با حجم ۵۰ تن و با نرخ پایه ۵ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تخت جمشید پارس و پلی استایرن معمولی MP۰۸ محب پلیمر قم مورد معامله قرار نگرفتند.
به این ترتیب از عرضه ۲ هزار و ۱۷۵ تنی محصولات پتروشیمی امروز یک هزار و ۳۳۲ تن مورد معامله قرار رگرفت.
منبع : پایگاه خبری بورس کالای ایران