فاز نخست طرح اوره و آمونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان بهار سال ۱۳۹۸ وارد مدار تولید می شود.

به گزارش پترون،  مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان در گفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهار کرد: در حال حاضر فازنخست این طرح ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده در نخستین مرحله پتروشیمی مسجد سلیمان یک میلیون و ۷۰ هزار تن در سال، اوره و امونیاک برای عرضه در بازار های داخلی و خارجی تولید خواهد کرد.یوسف داوودی با اشاره موثر شدن فاینانس این طرح و فعال بودن پیمانکار چینی،گفت: روند ساخت این طرح پتروشیمی با وجود برخی مشکلات با جدیت ادامه دارد و فازاول پتروشیمی مسجد سلیمان در ابتدای سال ۱۳۹۸ به بهره برداری می رسد.

وی با تاکید بر اهممیت اشتغالزایی پتروشیمی مسجد سلیمان، گفت: اکنون ۸۵۰ نفر مشغول به کار هستند و باید به این نکته اشاره کرد که واحد اوره امونیاک در زمان نصب و راه اندازی برای بیش از ۴ هزار نفر اشتغالزایی دارد و در دوره بهره برداری نیز ۲ هزار نفر مشغول به کار خواهند بود.
مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان افزود: این مجموعه می تواند به دومین هاب پتروشیمی خوزستان تبدیل شود و با تجمیع گازهای همراه نفت و گازهای مخازن کوچک منطقه، درصدد تولید محصولات میانی و تبدیل آنها به محصول نهایی هستیم.
داوودی، با تاکید بر این که در پی تجمیع گازهای همراه نفت و مخازن کوچک می توانیم روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز را تبدیل به محصولات میانی و در نهایت محصول نهایی پتروشیمی کنیم، گفت: با شرکت های خارجی در این زمینه به توافق رسیده ایم و اسنادی نیز مبادله گردیده و همچنین اراضی مورد نیاز این امرتامین شده است.
به گزارش نیپنا، شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با هدف توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه شمال خوزستان تشکیل شد.
مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار و در منطقه زیلایی شهرستان مسجد سلیمان، در محدوده ۱۳۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز، ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر مسجد سلیمان مجاور جاده لالی(منطقه هفت شهیدان) و ۱۱.۵ کیلومتری جنوب رودخانه کارون قرار دارد. برابر طرح توسعه، وسعت منطقه به بیش از هزارهکتار افزایش خواهد یافت.
از نظر موقعیت جغرافیایی منطقه از طریق بندر امام خمینی به آب های آزاد بین المللی و از طریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد.

هم اکنون دو سال و یک ماه و ۲۱ روز تا راه اندازی فاز یک پتروشیمی مسجد سلیمان زمان باقی مانده است.