فرش فرخ سپهر کاشان تولید کننده انواع فرش ماشینی و نخ پلی استر مخصوص فرش با تحقیقاتی که انجام داده است موفق به تولید نخ با استفاده از مواد پتروشیمی داخلی شده است.

به گزارش پترون ، یکی از فعالیت مهم این شرکت  فعالیتهای تحقیقاتی تولید نخ با استفاده از مواد پتروشیمی داخلی است.

 این شرکت به جای واردات نخ از خارج از کشور توانسته است از مواد پتروشیمی داخلی‌نخ مورد نیاز خود را تولیدکند و از واردات نخ و خروج ارز جلوگیری‌کند.

 تغییر فرهنگ کار و کارگری یکی دیگر از موفقیتهای شرکت فرخ سپهر کاشان است  به گونه ایکه کارگران این شرکت خود را تنها حقوق بگیر شرکت نمی دانند بلکه خود را شریک در سود شرکت می دانند و ساعت کاری خود را از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش داده اند.
شرکت فرخ سپهر کاشان فعالیت خودش را با ۳۰۰ کارگر آغاز کرده است ، امروز تعداد کارگران این شرکت به ۸۰۰ کارگر افزایش یافته است و این در حالی است که اکثر شرکتهای صنعتی منطقه تعدیل نیروی کارگری داشته اند.
شرکت فرخ سپهر کاشان یکی از شرکتهای موفق این شهرستان است که کمترین آرای اداره کار را  به خودش اختصاص داده است.
 این شرکت موفق، هم اکنون ۱۴ دفتر فروش مستقیم محصولات از جمله در تهران دارد.
منبع :پورتال خبری کاشان