به لیسانس شیمی و تکنسین آزمایشگاه qc در کرج نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۶۳۷۷۷۴۰۸۹