به مهندس پلیمر با حداقل ۵ سال سابقه کار بیمه ای، در زمینه ساخت لوله ها و اتصالات پلی اتیلنی در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۷۷۱۹۹۷۱۱