یک شرکت تولیدی واقع در میدان ولیعصر در تهران جهت کادر فروش خود به همکاری ۲ نفر خانم با مشخصات ذیل را دارد :

 

  • لیسانس پلیمر با ۲ سال سابقه کار در امر فروش
  • مسلط به زبان انگلیسی

    واجدین شرایط مشخصات خود را به آدرس ایمل ذیل ارسال نمایند :

    estekhdam.iran@yahoo.com