مدیرعامل پتروشیمی مهاباد از راه اندازی راکتور دوم این مجتمع در ماه آینده خبر داد و گفت: با راه اندازی این راکتور مجموع تولید از ۱۶۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن در سال افزایش می یابد.

به گزارش پترون،  محسن مجیدی در گفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهارکرد: درحال حاضر ظرفیت تولید پتروشیمی مهاباد با یک راکتور در هر ساعت ۲۰ تن، در هر ماه ۱۳ تا ۱۴ هزار تن و در سال نیز ۱۶۰ هزار تن است که پس از راه اندازی دومین راکتور و دو برابر شدن تولید، ظرفیت تولید از ۲۷ تن در هر ساعت، به ۳۷ تن خواهد رسید.وی با اشاره افزایش سالانه ظرفیت تولید این مجتمع پتروشیمی از ۱۶۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن در سال، افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته دومین راکتور بزودی وارد مدار می شود.

مدیرعامل پتروشیمی مهاباد با اشاره به مشکلات دریافت کاتالیست، گفت: فعلا با کاتالیست مشابه چینی تولید را انجام می دهیم در حالیکه نمی توانیم روی این کاتالیست حساب کافی داشته باشیم اما با توجه به این که پتروشیمی لرستان که مانند برادر بزرگمان است در همین شرایط با ۲ راکتور تولید دارد، از ماه آینده دومین راکتور را وارد مدار تولید می کنیم.
به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیمی مهاباد‌‌‌‌‌‌ به منظور توسعه تولیدات پتروشیمیایی در کشور و ایجاد کار و اشتغال و تولید مولد و همچنین توسعه صادرات پتروشیمیایی و استفاده بهینه از منابع گازی کشور و ایجاد ارزش ساخته شده است.

طرح احداث شرکت پتروشیمی مهاباد در سال۱۳۸۱ تصویب و فعالیت های مهندسی طرح در سال ۱۳۸۶ و کارهای ساختمانی آن در اوایل سال ۱۳۸۹ آغاز شد. این مجموعه در خرداد ماه سال جاری به دست دکتر روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.