باید یک نهاد حاکمیتی مدیریت عرضه را بر عهده بگیرد که اگر یک شرکت به هر دلیلی نتوانست به تعهد خود عمل کند، سایر تولیدکننده ها با تامین نیاز بازار مانع ایجادالتهاب در بازار شوند.

به گزارش پترون، مدیرکالایی کارگزاری کالای خاورمیانه تعیین کف عرضه محصولات پتروشیمی از سوی کارگروه تنظیم بازار شورای رقابت را مثبت ارزیابی کرد و گفت:کف عرضه گریدها باید متغییر بوده و عدد ثابتی تعیین نشود.به عبارتی فصل های پر تقاضا، تعمیرات اساسی، قطعی خوراک مجتمع ها و آتش سوزی از جمله شرایطی است که در هنگام تعیین میزان کف عرضه محصولات پتروشیمی باید در نظر گرفته شود.
رسول علیمحمدی با بیان اینکه برای تعیین کف عرضه تعیین میزان واقعی تقاضا ضروری است، افزود:سهمیه های مشخص شده در سامانه بهین یاب واقعی نیست و تقاضا کاذب وجود دارد.اینکه یک شرکت با خرید یک دستگاه ۱۰ هزار تن سهمیه بگیرد اما یک تولیدکننده واقعی با ۱۰۰ پرسنل ۴۰ تن سهمیه ماهانه داشته باشد منصفانه نیست.لذا بایستی ظرفیت های بهین یاب مجددا بازبینی شوند.
وی با بیان اینکه صرف تعیین کف عرضه پتروشیمی ها نوش دارویی درمان التهاب بازار نیست، افزود:این مصوبه شورای رقابت باید ضمانت اجرایی داشته باشد.در این مصوبه چه جریمه هایی برای شرکت های متخلف در نظر گرفته می شود؟این طور نباشد که مجتمع های پتروشیمی حتی با رعایت کف عرضه، هر وقت خود اراده کردند محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند.از سویی در برخی گرید ها چندین تولیدکننده وجود دارد، لذا باید یک نهاد حاکمیتی مدیریت عرضه را بر عهده بگیرد که اگر یک شرکت به هر دلیلی نتوانست به تعهد خود عمل کند، سایر تولیدکننده ها با تامین نیاز بازار مانع ایجادالتهاب در بازار شوند.همچنین بایستی شرکت ها هر هفته میزان تولید خود را به نهادهای نظارتی اعلام کنند.
این کارگزار بورس کالا در خصوص گریدهای انحصاری نیز گفت:باید با پیش بینی تقاضا ترتیبی اتخاذ شود که تولیدکننده های این نوع گرید ها در فصل پرمصرف محصولات خود را به صورت منظم و حتی بیشتر از کف تعیین شده در بورس کالا عرضه کنند .از طرفی بایستی با کاهش تعرفه واردات این نوع گریدهای انحصاری در زمان های پرتقاضا، نیاز بازار تامین شود.