به کارشناس یا کارشناس ارشد در رشته مهندسی حفاری مسلط برمباحث فنی در پروژه های نفت و گاز  و پتروشیمی باسابقه کار ۳ الی  ۵ سال در حوزه بازرگانی و تسلط کامل به زبان انگلیسی و نرم افزارهای مرتبط در تهران نیازمندیم.

ایمیل ارسال رزومه : job-driling@hotmail.com