ارزش صادرات انواع محصولات متنوع پتروشیمی تولیدشده درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آبان ماه به بیش از ۳ میلیارد و دویست و چهل میلیون دلار رسید.

 به گزارش پترون، روند تولید محصولات پتروشیمی درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ماهشهر و نیز دیگر مناطق با توجه به برنامه ریزی های انجام شده روندی مطلوب را تجربه می کند و شرکت ها با توجه به میزان خوراک دریافتی و نیز برنامه های تعمیراتی اقدام به تولید با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات می کنند.
بر اساس این گزارش در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آبان ماه، مجتمع پتروشیمی نوری با صادرات بیش از۸۵۷ میلیون ونهصد و شصت و شش هزاردلار از نظرارزش پیشتاز شرکت های تولیدی منطقه عسلویه بود و پتروشیمی پارس نیز با بیش از۵۰۶ میلیون و هفتصد وچهل و چهار هزاردلار صادرات، درجایگاه دوم قرار گرفت و پتروشیمی زاگرس نیز با صادرات بیش از ۴۹۵ میلیون و دویست و شصت و شش هزاردلار رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
پتروشیمی های آریا ساسول و پردیس نیز به ترتیب با بیش از۴۱۷ و ۲۰۶ میلیون دلاراز دیگر شرکت های پتروشیمی صادر کننده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بودند.
بر اساس این گزارش، مجتمع پتروشیمی جم نیز تا پایان آبان ماه۳۲۷ میلیون دلارصادرات محصولات مختلف را تجربه کرد.
این گزارش می افزاید: درمجموع بیش از ۷ میلیون و هفتصد هزارتن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۳ میلیارد و دویست و چهل میلیون دلاراز سوی پتروشیمی های واقع درمنطقه ویژه اقتصادی پارس ازابتدای سال ۹۵ تا پایان آبان ماه به خارج از کشور صادر شده است.
صادرات منطقه ماهشهر
درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی( ماهشهر)، مجتمع پتروشیمی بندرامام موفق شد ازابتدای سال تا پایان مهرماه ۴۵۶ میلیون دلار انواع محصولات تولیدی خود را روانه بازارهای بین المللی کند.
پتروشیمی مارون نیز با بیش از ۲۸۴ میلیون و پانصد و یک هزاردلارصادرات رتبه دوم را میان صادر کنندگان این منطقه به دست آورد وپتروشیمی لاله نیز موفق شد صادراتی بیش از۱۷۹ میلیون و پانصد و نود ودوهزاردلار را تجربه کند.
گفتنی است که مجتمع های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا پایان آبان ماه ۳ میلیون و چهارصد هزار تن محصول را به ارزش یک میلیارد و پانصد و نه میلیون دلاربه کشورهای مختلف صادر کردند.
صادرات دیگر مناطق
بر پایه این گزارش ،دردیگرمناطق نیز پتروشیمی خارک پیشتاز بود وصادرات این مجتمع پتروشیمی تا پایان آبان ماه به به بیش از۱۸۴ میلیون و هفتصد و هفتادو هشت هزار دلار رسید و پتروشیمی های شازند با بیش از۱۷۹ میلیون دلار و پلیمرکرمانشاه با ۱۶۵ میلیون و هشتصد و شانزده هزار دلاردررتبه های بعدی قرار گرفتند.
بر پایه این گزارش، پتروشیمی های سایر مناطق کشور تا پایان آبان ماه ۲ میلیون و پانصد و نود و یک هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را به ارزش بیش از۹۸۱ میلیون و هفتصد ودوازده هزار دلار روانه بازارهای خارجی کردند.
این گزارش می افزاید: صادرات انواع محصولات پتروشیمی درآبان ماه نیزهمانند ماه های دیگرامسال روندی مطلوب را شاهد بود و در این ماه درمجموع ۱ میلیون و ششصد و نود هزارتن محصول به ارزش ۷۰۱.۶۳۵ میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش، مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان آبان ماه به بیش از ۱۳ میلیون و ششصد و نود و هفت هزار تن به ارزش بیش از ۵ میلیارد وهفتصد و سی و یک میلیون دلار رسید.
منبع : نیپنا