شرایط برای توسعه صنعت پتروشیمی دربرنامه ششم و نیز بودجه سال آینده فراهم است و با توجه به این که سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی روز به روز در حال افزایش است مجلس از این صنعت حمایت جدی می کند.

 به گزارش پترون، هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار نیپنا، با تاکید بر لزوم حمایت از صنعت پتروشیمی اظهارکرد: ایران به علت دارا بودن مزیت بزرگ خوراک یکی از قدرت های بزرگ صنعت پتروشیمی است و گام های بلندی در خودکفایی صنعت پتروشیمی برداشته شده که رونق اقتصادی مطلوبی را با خود به همراه آورده است. بنابراین در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرایط برای صنعت پتروشیمی به شکلی فراهم می شود که حداقل یک و نیم برابر سال گذشته ارز آوری برای کشور داشته باشد. وی با بیان این که هر سال از طریق بودجه نیازهای اقتصاد کشور تامین می شود، گفت: صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت مادر توام با تحولات گسترده بوده و تلاش بر این بوده که این صنعت از حالت تک محصولی نجات پیدا کند، بنابراین یکی از عواملی که می تواند شرایط را برای ایجاد ارزش افزوده فراهم کند توسعه پتروشیمی ها است که با تولید نهایی برای صادرات، ارز وارد کشور کنند تا با این ارز در بقیه بخش های پتروشیمی سرمایه گذاری اتفاق بیافتد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خاطر نشان ساخت: حمایت از قیمت خوراک و توجه به سرمایه گذاری های سنگین در پتروشیمی ها قطعا ارزش افزوده بیشتر را ایجاد می کند. باید توجه داشت که یکی از مشکلات اقتصاد وابستگی به فروش مواد خام است، که کشور به دنبال این است که وابستگی به صادرات مواد خام کم شود. بنابراین باید شرایط برای ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز زیاد شود که در این زمینه مجلس نهایت همکاری را دارد.قوامی عنوان کرد: باید تلاش کرد که تکنولوژی و دانش فنی در کشور بومی و تجاری سازی شود که در این صورت می توان از مزایای داخلی به خوبی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال استفاده کرد.