با توجه به اینکه هیچ برنامه تولیدی از سوی مجتمع ها اعلام نمی شود، همین امر زمینه ساز ایجاد شوک قیمتی در آن محصولات است.

مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران در گفتگو با پترون با بیان اینکه تعیین کف عرضه برای گرید های مختلف باعث ایجاد آرامش در بازار خواهد شد، افزود:صنایع پایین دست از این اقدام سود می کنند چون محصول خود را با رقابت کمتری تهیه خواهد کرد.
علی بخشنده اظهار داشت:اصولا بحران در گریدهای خاص از عدم عرضه محصول نشات می گیرد.در بحبوحه بحران پی وی سی وقتی کف عرضه هفتگی ١٠,٠٠٠ تن تعیین شد، دیدیم که چطور قیمت بورس و بازار این محصول به سمت منطقی شدن پیش رفت.البته متاسفانه این قضیه بیش از چند هفته طول نکشید و باز هم کف عرضه ها بر هم خورد.

وی خاطر نشان کرد:با توجه به اینکه هیچ برنامه تولیدی از سوی مجتمع ها اعلام نمی شود، همین امر زمینه ساز ایجاد شوک قیمتی در آن محصولات است.متاسفانه پتروشیمی ها توجهی به این کف نمی کنند و اتفاقا این مساله تبدیل به ابزاری جهت بازار سازی محصولاتشان شده است.به نظرم نهادهای کنترلی باید به محض احساس کمبود هر گرید، نرخ تعرفه واردات آن را کاهش دهند.یک سیستم تعرفه ای شناور نه ثابت. وگرنه هیچ سازو کاری با توجه به خصوصی شدن شرکت های پتروشیمی موثر نخواهد بود.

مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران به صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت:باید نظام کنترلی جهت بررسی صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد شود.بعضی اوقات مانند همین روزها کمبود گریدها ناشی از صادرات بی رویه غیر شفاف محصولات است.بورس کالای ایران و کارگزاران آماده راه اندازی رینگ صادراتی هستند تا از این طریق عرضه داخلی و صادراتی در کمال شفافیت به تعادل برسند.