صنعت پلاستیک در استان اصفهان از ابتدا تحت واحد های کوچک تولیدی شکل گرفت که با گذشت زمان و پیش آمدن مسئله سهمیه مواد اولیه تشکلی به نام اتحادیه سراسری شکل گرفت که این امر باعث شد تعدادی از واحد های تولیدی شناسایی شوند. به طور کلی اعضا را می توان به گروه های ذیل تقسیم نمود:

۱. فیلم

۲. تزریق و بادی

۳. الکترود (لوله و ….)

۴. باکالیت (ملامین سازی)

۵. کامپاندر

که از گستره فوق گروه هدف مجموعه تزریق و بادی کار می باشند که می توان این گروه را به سه دسته تولیدی تقسیم نمود:

گروه اول :

کارگاه های خدماتی بوده که عمدتا به علت سرمایه کم اولیه و قدرت کم در ریسک پذیری به صورت کارگاه های کوچک یک یا دو دستگاهی و در مکان های غیر عرف استقرار دارند. پراکندگی این کارگاه ها در سطح شهر اصفهان به شرح زیر است:

کهندژ با حدود ۵۰ – ۴۵ واحد کارگاه

خیابان امام خمینی با حدود ۶۵ – ۶۰ واحد کارگاه

ارغوانیه با حدود ۴۰ – ۳۵ واحد کارگاه

گروه دوم:

کارگاههای تولیدی و خدماتی بوده که عمدتاً در کنار تولید خود به علت نوسانات بازار به انجام خدمات تولیدی نیز می پردازند. پراکندگی این واحدها نیز همانند گروه اول بوده و تعداد فعالان هرمنطقه به شرح زیر می باشد :

کهندژ : ۵ واحد

خیابان امام خمینی : ۲۵ – ۲۰ واحد

ارغوانیه : ۴۰ واحد

گروه سوم:

شرکت هایی می باشند که عمدتاً در مناطق صنعتی ساماندهی شده اند که تعداد این واحد های تولیدی که عمدتاً تولید اختصاصی دارند به شرح ذیل می باشد :

منطقه صنعتی اصفهان :۱۶۷

شهرک صنعتی جی :۱۱۶

شهرک صنعتی مورچه خورت :۲

شهرک بزرگ صنعتی :۱۰۶

شهرک صنعتی اشترجان :۷

شهرک صنعتی سگزی :۶۰

شهرک صنعتی امیرکبیر :۱۳

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه :۶۴

شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا :۲۴

شهرک صنعتی رامشه :۱۷۷

منطقه صنعتی نجف آباد :۱۰

شهرک صنعتی کوهپایه :۴۳

لازم به ذکر است که اطلاعات فوق در سطح کارگاهها بر اساس مصاحبه و داده های میدانی و در سطح کارگاه های تولیدی و شرکت ها بر اساس اطلاعات ثبت شده صنایع استان و تعاونی می باشد که این آمار به دلیل غیر فعال بودن برخی مجموعه ها در سطح شرکت ها کمتر از آمار ارائه شده و در سطح کارگاه های تولیدی بیشتر از آمار ارائه شده می باشد.

منبع : شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان