صنعت پلاستيک در استان اصفهان از ابتدا تحت واحد های کوچک توليدی شکل گرفت که با گذشت زمان و پيش آمدن مسئله سهميه مواد اوليه تشکلی به نام اتحاديه سراسری شکل گرفت که اين امر باعث شد تعدادی از واحد های توليدی شناسایی شوند. به طور کلی اعضا را می توان به گروه های ذيل تقسیم نمود:

۱. فیلم

۲. تزریق و بادی

۳. الکترود (لوله و ….)

۴. باکالیت (ملامین سازی)

۵. کامپاندر

که از گستره فوق گروه هدف مجموعه تزریق و بادی کار می باشند که می توان این گروه را به سه دسته تولیدی تقسیم نمود:

گروه اول :

کارگاه های خدماتی بوده که عمدتا به علت سرمایه کم اوليه و قدرت کم در ريسک پذيری به صورت کارگاه های کوچک يک يا دو دستگاهی و در مکان های غير عرف استقرار دارند. پراکندگی اين کارگاه ها در سطح شهر اصفهان به شرح زیر است:

کهندژ با حدود ۵۰ – ۴۵ واحد کارگاه

خيابان امام خمينی با حدود ۶۵ – ۶۰ واحد کارگاه

ارغوانيه با حدود ۴۰ – ۳۵ واحد کارگاه

گروه دوم:

کارگاههای توليدی و خدماتی بوده که عمدتاً در کنار توليد خود به علت نوسانات بازار به انجام خدمات توليدي نيز می پردازند. پراکندگی اين واحدها نيز همانند گروه اول بوده و تعداد فعالان هرمنطقه به شرح زير می باشد :

کهندژ : ۵ واحد

خيابان امام خمينی : ۲۵ – ۲۰ واحد

ارغوانیه : ۴۰ واحد

گروه سوم:

شرکت هايی می باشند که عمدتاً در مناطق صنعتی ساماندهی شده اند که تعداد اين واحد های توليدی که عمدتاً توليد اختصاصی دارند به شرح ذيل می باشد :

منطقه صنعتی اصفهان :۱۶۷

شهرک صنعتی جی :۱۱۶

شهرک صنعتی مورچه خورت :۲

شهرک بزرگ صنعتی :۱۰۶

شهرک صنعتی اشترجان :۷

شهرک صنعتی سگزی :۶۰

شهرک صنعتی امیرکبیر :۱۳

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه :۶۴

شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا :۲۴

شهرک صنعتی رامشه :۱۷۷

منطقه صنعتی نجف آباد :۱۰

شهرک صنعتی کوهپایه :۴۳

لازم به ذکر است که اطلاعات فوق در سطح کارگاهها بر اساس مصاحبه و داده های میدانی و در سطح کارگاه های تولیدی و شرکت ها بر اساس اطلاعات ثبت شده صنایع استان و تعاونی می باشد که این آمار به دلیل غیر فعال بودن برخی مجموعه ها در سطح شرکت ها کمتر از آمار ارائه شده و در سطح کارگاه های تولیدی بیشتر از آمار ارائه شده می باشد.

منبع : شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان