مدیرعامل پتروشیمی کاویان از افزایش ۳۰ درصدی تولید و به سود رسیدن این مجتمع درسال آینده خبر داد و گفت: پس از به بهره برداری رسیدن فازهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، می توانیم خوراک بیشتری دریافت و درنهایت محصول بیشتری تولید کنیم.

به گزارش پترون ؛ رمضان اولادی در گفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهار کرد: هم اکنون فاز یک پتروشیمی کاویان با ۵۰ درصد ظرفیت اسمی و فاز دو کاویان با ۶۰ درصد ظرفیت اسمی درحال فعالیت است.
وی با اشاره به این که کاویان تامین کننده اتیلن خط اتیلن غرب است، تصریح کرد: ۱۴۰ تا ۱۵۰ تن اتیلن در ساعت به این خط منتقل می کنیم و پتروشیمی های لرستان، پلیمرکرمانشاه، ایلام، مهاباد، امیرکبیر، اروند وغدیر از این خط اتیلن دریافت می کنند و پس از به سرویس آمدن فازهای بعدی، اتیلن بیشتری به خط تزریق می شود.
مدیرعامل پتروشیمی کاویان درمورد تصمیم پتروشیمی کاویان برای افزایش تولید، گفت: صورتی که بتوانیم خوراک بیشتری از پارس جنوبی دریافت کنیم، تولید را نیز افزایش می دهیم و بر همین اساس سال آینده ظرفیت تولید کاویان افزایش خواهد یافت.
اولادی درمورد برنامه های پتروشیمی کاویان درسال آتی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که تولید را در سال ۱۳۹۶، تا ۳۰ درصد افزایش دهیم.
وی با اشاره به این که میزان ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی درواقع نقطه سر به سر است و تولید بیش از این مقدار، سودآور است گفت: بنابراین افزایش ۳۰ درصدی تولید در سال آتی در فازهای ۱ و ۲ کاویان تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
تاثیر افزایش قیمت نفت بر کاویان
وی همچنین درمورد تاثیر افزایش قیمت نفت بر فعالیت پتروشیمی کاویان، گفت:با توجه به وابستگی نرخ خوراک دریافتی و تاثیر گذاری قیمت پلی اتیلن و نفتا، درحالی که قیمت نفت افزایش پیدا کند هم نرخ خوراک و هم قیمت محصول تولیدی، بیشتر می شود.
مدیرعامل پتروشیمی کاویان تصریح کرد: هم اکنون افزایش قیمت نفت چندان نبوده و تاثیر قابل توجهی نداشته است.
به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیـمی کـاویـان از شرکت های تابعه شرکت پتروشیمی باختر می باشد. ماموریت اصلی شرکت پتروشیمی باختر که با سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دیگر شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل شده عبارت است از ساماندهی و سازماندهی منابع مالی و همچنین کسب اطمینان از اجرای پروژه های پتروشیمی غرب کشور. شرکت پتروشیمی کاویان که در شهریور ماه ۱۳۸۴ تاسیس شد، وظیفه تامین خوراک مورد نیاز سایر شرکت های زیر مجموعه شرکت پتروشیمی باختر را عهده دار است، که از طریق تزریق به خط لوله اتیلن غرب خوراک رسانی به این مجتمع ها صورت می پذیرد.
محصول اصلی پتروشیمی کاویان، عبارت است از سالانه دو میلیون تن اتیلن که در دو واحد الفین مجتمع هرکدام با ظرفیت یک میلیون تن در سال تولید می شود.