مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از سرمایه گذاران خارجی برای ورود و مشارکت درساخت و تکمیل طرح های توسعه ای حمایت کنیم.

به گزارش پترون؛ فرنازعلوی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: صنعت پتروشیمی ایران با شتاب درحال توسعه است و در این مسیر افزون بر سرمایه گذاران داخلی ،حضور سرمایه گذاران خارجی نیز می تواند روند توسعه این صنعت را شتاب بخشد.عضوهیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این شرکت اهداف بنیادی چون برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، تنظیم گری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت برای ارتقای کیفیت زندگی مردم را پیگیری می کند و برای خلق ارزش افزوده بیشتر نیازمند افزایش ظرفیت تولید درصنعت پتروشیمی هستیم.وی با اشاره به اهداف طرح های جدید تا افق ۱۴۰۴، تصریح کرد: بر اساس چشم انداز، باید از خام فروشی پرهیز، زنجیره ارزش تکمیل و ارزش افزوده بیشتر شود.همچنین در طرح های جدید اهدافی چون تبدیل گاز طبیعی به الفین ها، تبدیل پروپان، پروپیلن  و مشتقات، استفاده از مایعات گازی، اتان، بوتان و … برای تولید الفین ها و تامین خوراک برای واحدهای جدید، درنظر گرفته شده است.

علوی با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی با اجرا و تحقق جهش دوم توسعه خود، موتور محرک فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است، گفت: برنامه ریزی های شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از برجام، همکاری و تعامل با شرکت های معتبر این صنعت در راستای اجرای پروژه های آتی است و با استفاده از به روزترین دانش های فنی وبالاترین کیفیت می توان مسیر رشد این صنعت را هموارتر کرد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ها ی ارزش صنعت از بنیادی ترین برنامه های شرکت در آینده است و صیانت از محیط زیست و منابع ملی با حفظ مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای با رعایت حقوق ذی نفعان و خلق ارزش با تعهد به توسعه پایدار و متوازن همواره مورد توجه قرار دارد.