مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح نحوه پرداخت پاداش گازی به توتال بابت افزایش تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: به ازای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب تولید گاز به این شرکت پاداش تعلق می گیرد.

به گزارش پترون ، محمد مشکین فام امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش‌های مهر مبنی بر تعیین پاداش شرکت توتال فرانسه بابت اجرای پروژه افزایش ضریب بازیافت و تقویت فشار گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: پس از امضای موافقت نامه اصولی، این شرکت فرانسوی حدود سه ماه فرصت دارد که مطالعات اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و طرح افزایش ضریب بازیافت را در این پروژه نهایی و به شرکت نفت تحویل دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه تاکنون حدود یک ماه فرصت انجام مطالعات توسط توتال به پایان رسیده و این شرکت فرانسوی حدود دو ماه دیگر فرصت برای ارائه پیشنهاد مطالعاتی خود دارد، تصریح کرد: همزمان با انجام مطالعات، مذاکرات با توتال برای نهایی کردن متن و ضمائم قراردادی انجام گرفته و تاکنون ۸۰ درصد مذاکرات قراردادی جمع بندی و توافق حاصل شده است.

این مقام مسئول در خصوص پاداش گازی توتال از محل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم توضیح داد: میزان پرداخت پاداش به توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی از محل هر یک‌هزار فوت مکعب افزایش تولید گاز است.

وی با با بیان اینکه قرار است این پاداش گازی در مدت یک دوره ۲۰ ساله به این شرکت فرانسوی بابت افزایش تولید گاز پرداخت شود، افزود: در صورتی که در طول این مدت ۲۰ ساله تولید گاز طبیعی افزایش یابد، به تناسب افزایش تولید، میزان پاداش توتال افزایش می‌یابد و در صورت کاهش تولید قطعا میزان پرداختی به این شرکت فرانسوی با کاهش همراه خواهد شد.

مشکین فام در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر تعیین فرمول قیمت گذاری و تعیین پاداش گازی توتال هم بیان کرد: قطعا در این فرمول قیمت نفت خام و گاز طبیعی در برخی از بازارها ملاک قرار داده می‌شود که هنوز در این باره به جمع بندی و توافق نهایی نرسیده ایم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با اشاره به بازدید کارشناسان شرکت فرانسوی توتال فرانسه از سه یارد سکوسازی نفت و گاز ایران در خرمشهر، بندرعباس و بوشهر، گفت: باید تغییرات بنیادی و اساسی در زیرساخت‌های یاردهای فعلی سکوسازی کشور انجام بشود تا بتوان سکوهایی با وزن حدود ۲۰ هزار تن برای اجرای پروژه‌های تقویت فشار گاز در داخل کشور طراحی و ساخته شود.