بورس کالا با ارسال نامه ای به کارگزاری ها شرایط جدید خرید محصولات پتروشیمی از بورس را اعلام کرد.

به گزارش پترون، عباس یعقوبی مدیرعملیات بازار بورس کالا در نامه ای فوری به تمامی کارگزاری ها، ۳ شرایط جدید برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس را اعلام کرد که از فردا در معاملات بورس کالا اعمال می شود.

در این نامه آمده است:
۱ـ خرید از مازاد عرضه (مچینگ) محصولات پتروشیمی، صرفا برای سهمیه های مرتبط در سامانه بهین یاب امکان پذیر می باشد.

۲ـ امکان خرید برای کلیه محصولات پتروشیمی به استثناء پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی و تمامی گریدهای پلی اتیلن ترفتالات بطری به صورت ۳ ماهه تا پایان سال می باشد.

۳ـبرای کالاهای پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی و تمامی گریدهای پلی اتیلن ترفتالات بطری امکان خرید به صورت ماهانه میسر می باشد.