به کارشناس پلیمر و متالوژی و فیزیک کاربردی جهت کادر کنترل کیفیت و آزمایشگاه یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی شمس آباد نیازمندیم.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: jobs.accp@gmail.com