به گزارش خبرنگار پترون به نقل از دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور گفت: اگر برنامه‌ریزی سنجیده و حساب شده داشته باشیم می‌توانیم رشد خوبی در صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور ایجاد کنیم.
نصرالله رضازاده ، در همایش جذب سرمایه گذاران صنایع پایین دستی پتروشیمی در کرمانشاه گفت:در سال ۸۸ میزان تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن بود که این رقم در سال ۹۲ به سه میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور افزود: این در حالی است که صنایع پایین دستی پتروشیمی اشتغال زایی خوبی به همراه دارند و ذوب هر یک میلیون تن مواد پلیمری۲۰۰ هزار شغل پایدار به همراه دارد.
وی بیان داشت: تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی باید بر مبنای صادرات به کشور عراق باشد و کرمانشاه بهترین ظرفیت را برای این کار دارد.