به نیروی خانم با مدرک لیسانس رشته پلیمر جهت کار در آزمایشگاه در کرج نیازمندیم.

متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: wireiran@ymail.com

فکس: ۰۲۶۳۶۶۷۰۴۲۳