به گزارش خبرنگار پترون، روز یکشنبه مورخ ۹۴/۹/۰۱ نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تشکل فراگیر کشور (اتحادیه سراسری) ، انجمن ها و کارگزاری ها به دعوت رئیس کمیسیون صنعت و معدن در اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی مزایا و معایب عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا و تحلیل و جمع بندی آن گرد هم آمدند.

پس از بحث و بررسی، نتیجه جلسه کارشناسی شده اصحاب صنایع پایین دست پتروشیمی منجر به توافق در عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گردید.