دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی برای دو هفته منتهی به ۲۱ آذر را اعلام کرد.

به گزارش پترون دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی را براساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار ۳۸۵۶۵ رﻳﺎل برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام کرد.

فهرست قیمت های پایه را می توانید دراینجا زیر مشاهده کنید