مهندسین مشاور به تخصص های زیر با سوابق مهندسی در امور برنامه ریزی،کنترل و هزینه در پروژه های نفت و گاز خطوط لوله به شرح زیر نیازمند می باشد :

مهندس صنایع با تخصص برنامه ریزی، کنترل پروژه و کنترل هرسه در پروژه های نفت و گاز

متقاضیان محترم رزومه کاری خود را حداکثر در یک صفحه به این شماره ۸۸۸۲۶۲۵۰ فاکس نمایند.

آدرس : تهران-هفت تیر- خیابان مانی- پلاک ۳۲

تلفن : ۸۸۳۰۹۲۰۳