شرکت کیمیا سما پلیمر واقع در صفا دشت مهندس شیمی خانم آشنا به رزین ها (پلی یورتان – پلی اول ها، پلی استر) چسب ها و ماستک، درزگیرها مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر ساکن کرج ۶۵۴۲۰۷۱۹ – ۰۲۱ و ۲۲ و ۲۵