به مهندس شیمی آشنا به دستگاههای پا شش رنگ ( صنایع چوب ) در احمد آباد مستوفی نیازمندیم.

متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: hamidreza_esfandiari@yahoo.com

فکس: ۰۲۱۶۶۹۷۹۴۲۸