علی ربیعی  با اشاره به وضعیت بخش تعاون اظهار داشت: تعاونی‌ها وضع مناسب و جایگاه شایسته خود را نداشته‌اند و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت مطلوبی ندارند.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارتخانه برنامه خاصی برای حمایت از بخش تعاون دارد، تصریح کرد: برای اینکه تعاونی‌ها سر و سامان مجدد بگیرند قوانین را مرور کردیم و متأسفانه به علت کم‌توجهی و عدم باور تعاونی‌ها آرام آرام در حال حذف شدن از صحنه اقتصاد بودند و جایگاهی که بعضاً در قوانین و مقررات پیدا شده بود به سستی منجر شده است.

ربیعی از تهیه بسته سیاسی حمایتی بخش تعاون خبر داد و گفت: این بسته برای تقویت به دولت خواهد رفت و در آن به نوسازی اتاق‌های تعاون کمک خواهد شد.

وی تأکید کرد: اتاق تعاون از یک بیماری اختلافی رنج می‌برد. اکنون این اتاق پویا شده است، آموزش این بخش را در دستور کار داریم و نیز تعاون باید به عدالت اجتماعی در بخش مرزنشینان کمک کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، افزود: در توافقنامه با دستگاه‌های دولتی از تعاونی‌های دانش‌بنیان که مورد توجه معاونت علم و فناوری رئیس جمهور هستند حمایت خواهد شد و بنا داریم امسال وضعیت تعاونی‌ها را تکان دهیم.

ربیعی با اشاره به اینکه این بسته سیاسی در حال تهیه است یادآور شد: این بسته موجب ارتقای بخش تعاون است و امتیازات قانونی بیشتری برای این بخش برقرار خواهد شد.

وی در خصوص اعتبار بخش تعاون در این بسته سیاسی گفت: بحث اعتبار در این بسته سیاستی وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری فارس