پترون- مهندس وکیلیان نایب رئیس هیات مدیره تعاونی تامین نیاز صنوبر کردستان و از اعضای کمیسیون صادراتی اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در مصاحبه با خبرنگار پترون گفت: بازار اربعین بازار بسیار مناسبی برای صادرات می باشد و به مابقی تولیدکنندگان توصیه می گردد با هوشمندی کامل و برنامه ریزی شده وارد این بازار شوند.

وکیلیان در ادامه افزود: تعاونی صنوبر کردستان در نمایشگاه اتحادیه سراسری در شهر کربلا وظیفه تامین لیوان یکبار مصرف که از اقلام پرمصرف بازار اربعین می باشد را بر عهده گرفته است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این تعاونی بازارهای عراق را فتح خواهد کرد.

شایان ذکر است وکیلیان و تیم صادراتی تعاونی صنوبر کردستان هم اکنون در کربلا حضور دارد.