untitled

استخدام مدیر تولید پلیمر جهت تولید رنگ در تهران

 

به مدیر تولید پلیمر جهت تولید رنگ صنعتی و کفپوش در شهرک صنعتی شمس آباد در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۰۳۲۳ , ۰۲۱۸۸۹۲۷۴۵۵