پترون- عسکری، معاونت نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن، گفت: این بانک در سال ۹۴ بیشترین تسهیلات خود را به پتروشیمی ها و صنایع وابسته به آن پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری موج، حسین عسکری، معاونت نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات این بانک، با اشاره به میزان ارائه تسهیلات پرداخت شده توسط بانک مزبور به صنایع در سال ٩۴ اعلام کرد: با توجه به اولویت عمرانی کشور، تصمیم بر این شد تا در سال ٩۴ این بانک بیشترین میزان تسهیلات را به پتروشیمی ها و صنایع وابسته اعطا کند.
وی ادامه داد: میزان تسهیلات اعطایی به طرح ها و صنایع پتروشمی از ۴٠ تا ٢٠٠ میلیون دلار متغیر است.
عسکری با اشاره به شرکت ها و صنایعی که در سال جاری از بانک صنعت و معدن تهسیلات دریافت کرده اند، گفت: پتروشیمی های مهاباد، لرستان، مسجد سلیمان، صدف عسلویه و مرجان عسلویه در سال جاری از تسهیلات این بانک بهره مند شده اند.
وی میزان سود دریافتی از تسهیلاتی اعطایی را معادل نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دانست و یادآور شد: این بانک برای مشارکت مدنی از تسهیلات اعطایی معادل ٢٣ درصد و برای تامین مواد اولیه معادل ٢١ سود دریافت می کند.