Erdgas Flammen mit Spiegelung

عملیات اجرایی گازرسانی به یکهزار خانوار روستایی شهر هوراند در استان آذربایجان شرقی کلید خورد.

به گزارش پترون، ولی ا… دینی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: در قالب گازرسانی به ١١ روستای شهر هوراند، در حاشیه جنگل‌های ارسباران، یکهزار خانوار این مناطق از مزایای گاز برخوردار می شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی افزود: برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۶٠ میلیارد ریال اعتبار، هزینه می شود.
وی یادآور شد: هم اکنون عملیات گازرسانی به بیش از ١٣٠ روستا در شهرستان‌های هوراند، خداآفرین و کلیبر در حال اجراست.
دینی ادامه داد: با بهره برداری از طرح‌های گازرسانی به این روستاها، درصد برخورداری این شهرستان ها از گاز طبیعی بیشتر از متوسط استانی خواهد شد و بیش از هفت هزار خانوار تحت پوشش شبکه گاز قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: هم اکنون ٨٨ درصد خانوار روستایی و ١٠٠ درصد خانوار شهری استان از مزایای گاز طبیعی برخوردارند.
به گفته وی، هم اکنون بیش از یکهزار و ۵٠٠ روستای استان به شبکه وسیع گاز طبیعی متصل هستند و تا دو سال آینده این تعداد به دوهزار روستا افزایش خواهد یافت.
دینی افزود: با بهره برداری از طرح‌های تعریف شده در حوزه گازرسانی به روستاها، درصد بهره مندی خانوار روستایی استان به بیش از ٩٠ درصد افزایش خواهد یافت.