208591_orig

درآمد حاصل از فروش گازوئیل و بنزین در بازارچه های مرزی تمرچین (پیرانشهر) و کیله (سردشت) منطقه میاندوآب به ٨۵ میلیارد ریال رسید.

به گزارش پترون، محمد صادقی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب به خبرنگار شانا گفت: در راستای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی و فروش نفت گاز و بنزین در جایگاه های مرزی مستقر در تمرچین (پیرانشهر) و کیله (سردشت) و بکارگیری سیستم های نرم افزاری با کنترل و نظارت بازرسان اعزامی این منطقه بیش از ٨۵ میلیارد ریال درآمدزایی برای دولت محقق شد.

وی افزود: در این بازه زمانی بیش از هشت میلیون لیتر فرآورده نفت گاز برای خودروهای سنگین و بیش از ٢۵۶ هزار لیتر بنزین موتور برای خودروهای سواری عبوری از مرز تمرچین به کشور عراق و برعکس با نرخ تعادلی مرزی به فروش رفته که از این بابت بیش از ٧٢میلیارد ریال به حساب دولت واریز شده است.

وی ادامه داد: از جمله مزایای فروش فرآورده های نفتی در جایگاه های مرزی می توان به استانداردسازی باک خودروها، حذف باک اضافی از سوی رانندگان خودروهای سنگین عبوری از مرز، کاهش  قاچاق فرآورده های نفتی در مناطق مرزی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اشاره کرد.

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب، فروش سوخت در مناطق مرزی از جمله راهکارهای موثری است که بر روند کاهش قاچاق فرآورده های نفتی نفت گاز در سطح منطقه تاثیر بسزایی داشته است.

وی در ادامه از فروش یک میلیون لیتر نفت گاز به ارزش ١٢ میلیارد ریال در مرز کیله سردشت خبر داد و گفت: با توجه به راه اندازی بازاچه مرزی کلیه سردشت و سیاست گذاری های جدید درباره افزایش صادرات کالا و در پی آن افزایش تردد خودروها از این مرز، در آینده نزدیک شاهد افزایش فروش فرآورده نفت گاز از این بازارچه مرزی خواهیم بود.

انتهای پیام/س