%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

انتقال فناوری و تبادل دانش و مهارت در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هدفگذاری شده است.

به گزارش پترون، احمد محمدی، مسئول کارگروه توسعه میدان‌های نفتخیز جنوب در قالب چارچوب قراردادی این شرکت، صبح امروز (یکشنبه، هفتم آذر ماه) در مراسم امضای تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی با شرکت شلمبرژه، گفت: یکی از اهداف عالی وزارت نفت در بحث قراردادهای نفتی، انتقال دانش و فناوری است که این مهم در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم دنبال می شود.

وی افزود: در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به معنای واقعی کلمه انتقال دانش و فناوری هدفگذاری شده و تبادل دانش و مهارت با شرکت‌های سرمایه‌گذار در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی گفت: با حضور مداوم نیروهای فنی و متخصص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در کنار نیروهای فنی شرکت سرمایه‌گذار در تمام مراحل، تبادل دانش صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک در کمیته‌های فنی و تخصصی باعث تقویت شرکت‌های بهره‌بردار، توسعه میدان‌ها و انتقال واقعی دانش و فناوری، جبران کمبودهای فنی و مدیریتی احتمالی، موفقیت قریب به یقین طرح‌های برنامه ریزی شده و همچنین دستیابی به اهداف عالی صنعت نفت خواهد شد.

صبح امروز (یکشنبه، هفتم آذر ماه) دومین تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هدف مطالعه میدان‌های شادگان، پارسی و رگ‎سفید، میان این شرکت و شرکت شلمبرژه امضا شد.

نخستین تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز هفته گذشته (چهارشنبه، سوم آذر ماه) بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از ١١ شرکت اروپایی، کانادایی، آسیایی و دانشگاه صنعتی شریف با هدف مطالعه ٢ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) امضا شده بود.

منبع : شانا

انتهای پیام/س