987451

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، رضا خلیلی را به عنوان رئیس شورای فرهنگی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش پترون ، در حکم علی کاردر خطاب به خلیلی آمده است: «به استناد بند یک شیوه نامه نحوه هماهنگی در فعالیت های فرهنگی موضوع ابلاغیه مورخه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴ وزیر محترم نفت، بدینوسیله با توجه به تجارب جنابعالی به عنوان “عضو و رئیس شورای فرهنگی شرکت ملی نفت ایران” منصوب می شوید.
از خداوند متعال برای آن جناب توفیق مسئلت می کنم.»

خلیلی چندی پیش از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان معاون عملیات غیرصنعتی این شرکت منصوب شده بود و با حکم اخیر کاردر، ریاست شورای فرهنگی این شرکت را نیز عهده دار شده است.

منبع : شانا

انتهای پیام/س