به گزارش خبرنگار پترون زمزمه هایی که در مورد برپایی نمایشگاه و عرضه مستقیم محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی نظیر: ظروف یکبار مصرف، مصنوعات پلاستیکی ، مخازن آب و … به حقیقت پیوست و چند روزی است که اعضا و تعاونی های اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی نمایشگاهیی را جهت فروش مستقیم محصولات خود برپا نموده اند.

به همین منظور قرار  است امروز ساعت ۱۴ نشست خبری پیرامون جزییات موضوع صادرات به عراق با حضور رسانه های تخصصی این حوزه در دفتر اتحادیه برگزار گردد.