untitled

به کارشناس ارشد شیمی – پتروشیمی دارای تجربه و ایده در فرآیندها در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: cp.hr16@gmail.com