به گزارش خبرنگار پترون مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران کمبود نقدینگی را مشکل ۷۰ درصد واحدهای صنعتی  غیرفعال اعلام کرد و گفت: واحدهای  تولیدی که  بدلیل مشکل نقدینگی  از چرخه تولید خارج شده اند را می توان با کمک وحمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به شرط اشتغال  مددجویان، مجددا راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل، دکتر سید محمدعلی  سیدابریشمی در همایش تجلیل از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ضمن تاکید بر بهره مندی از پتانسیل های دو مجموعه اظهارداشت: تعدادی ازواحدهای صنعتی به رغم بهره مندی از تکنولوژی روز و تجهیزات لازم، قادر به ادامه کارنبوده و یا با کمترین ظرفیت مشغول به فعالیت هستند که در این راستا می توان با ارائه آموزش های لازم به مددجویان و حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بخشی از این واحدهای صنعتی را از وضعیت رکود خارج کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای این سیاست را در تثبیت اشتغال موجود و ایجاد کارآفرینی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) موثر برشمرد و گفت: این همکاری  به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد و نتایج خوبی بهمراه داشت به طوریکه کمیته امداد  امام خمینی (ره)  با پرداخت  هزینه بیمه  تامین اجتماعی  مددجویان، نقش  مطلوبی درجذب  آن ها  توسط واحدهای صنعتی ایفا کرد.

دکتر سیدابریشمی در بخش دیگری از سخنانش حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و ایجاد زیرساخت های لازم برای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی  نظیر تامین برق، آب، گاز و تلفن را از ماموریت های اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۴۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور داریم که از این تعداد ۷۶۰ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: حدود ۵۲ هزار هکتار زمین صنعتی در اختیار این مجموعه می باشد که ۳۰هزار هکتار از این اراضی واگذارشده و صنایع در آن مستقرشده است.

دکتر سید ابریشمی با اشاره به انعقاد ۶۵هزار قرارداد برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها ونواحی صنعتی بیان کرد:  حدود ۳۶ هزار واحد صنعتی در این مناطق صنعتی به  بهره برداری رسیده  که  برای بیش از ۷۳۷ هزار نفر، اشتغال بهمراه داشته است.

همچنین در این مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) بین معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شد.

گفتنی است، دکتر سید ابریشمی در سفر یک روزه به استان کرمان، ضمن بازدید از زیر ساخت های  شهرک صنعتی کرمان۲، ترانس ۲پست برق  این شهرک صنعتی و یک واحد صنعتی تولیدکننده قطعات خودرو را به بهره برداری رساند.

منبع: ایزیپو