بورس کالارونق معاملات پلیمرها در بورس کالا را می توان نشان دهنده بهبود وضعیت تولید در صنایع پایین دستی آن ها به شمار آورد که سیگنال مثبت و مهمی برای این بازار در روزهای سرد سال محسوب می شود.

دیروز سه شنبه در بورس کالای ایران شاهد عرضه ۵۱ هزار و ۴۰۰ تن از انواع پلیمرها بودیم که در مقایسه با هفته قبل از یک عقب نشینی کلی در خصوص عرضه ها خبر می دهد. این در حالی است که بازار نیز مستعد عقب نشینی خریداران بود ولی کاهش ۶ هزار تنی عرضه ها تا حدودی به التهاب بازار نیز کمک کرد.

به گزارش پترون به نقل از نیپنا، کاهش حجم عرضه ها در کنار افزایش حجم معاملات به نسبت هفته گذشته نشان دهنده این نکته است که بدنه بازار از وضعیت جذابی برخوردار بوده و حجم تولید در صنایع پایین دستی شرایط خوبی دارد. وضعیت نسبتاً مطلوب معاملات در بورس کالا خود نوید دهنده این واقعیت است که خریداران بزرگ دیگر تمایلی به خرید از بازار آزاد نداشته و حاضر هستند حتی به قیمت رقابت و رشد بهای پلیمرها در بورس کالا ، مواد اولیه مورد نیاز خود را از این بازار رسمی تهیه کنند. البته کاهش حجم عرضه ها باعث شد تا رقابت محسوسی برای خرید گریدها و گونه های جذاب در بورس کالا ایجاد شده تا جایی که بخش بزرگی از عرضه ها با رقابت قیمتی مورد داد و ستد قرار بگیرند.

بر اساس این گزارش ،در خصوص تقاضا نیز در روز سه شنبه ۱۴۳ هزار تن تقاضا بر تابلوی بورس کالا نقش بست که موجب شد حجم معاملات به ۴۱ هزار و ۷۰۰ تن برسد. در مقایسه با هفته گذشته که شاهد معامله ۳۸ هزار تنی پلیمرها بودیم باز هم روند عمومی بازار از وضعیت مطلوبی حکایت داشت.

معامله ۴۱ هزار و ۷۰۰ تنی پلیمرها در بورس کالا شاهدی از روزهای نسبتاً مطلوبی در بازار پلیمرها و صنعت پتروشیمی است و نشان می دهد امسال دیگر سرمای هوا تأثیر چندانی بر حجم معاملات و میزان تولید در صنایع پایین دستی نداشته که از بهبود بنیادین این بازار حکایت می کند.

در بازار آزاد پلیمرها نیز شاهد بودیم که قیمت ها وضعیت نسبتاً با ثباتی داشته که از تناسب نسبی حجم عرضه و تقاضا در بازار داخلی خبر می دهد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به افزایش قیمت ها در بورس کالا می توان این انتظار را برای برخی گریدهای خاص در نظر گرفت که بهای آن ها در بازار آزاد نیز افزایش یابد.

 

برخی از مهمترین معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران

تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه ریال قیمت پایانی میانگین  ریال عرضه تن تقاضا  تن حجم معامله تن نام کالا
پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۳۸,۷۸۵ ۳۹,۶۲۲ ۴۴۰۰ ۵۹۸۴ ۴۴۰۰ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۳,۰۴۲ ۴۹,۸۹۳ ۷۵۰ ۱۶۵۰ ۷۵۰ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۱,۴۱۵ ۴۳,۲۲۶ ۱۰۰۰ ۲۵۶۰ ۱۰۰۰ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۲,۹۶۰ ۴۹,۵۱۳ ۱۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰ پلی استایرن انبساطی ۲۰۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۲,۹۶۰ ۵۰,۳۱۵ ۱۰۰ ۳۵۰ ۱۰۰ پلی استایرن انبساطی ۳۰۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۱,۷۰۸ ۴۳,۴۵۷ ۵۰ ۱۱۰ ۵۰ پلی استایرن انبساطی ۴۰۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۳۷,۸۸۴ ۳۹,۲۹۵ ۸۵۰ ۱۲۳۰ ۸۵۰ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA
پلی پروپیلن جم نقدی ۳۳,۱۷۹ ۳۶,۴۹۶ ۶۶۰ ۵۳۴۶ ۶۶۰ پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم نقدی ۳۸,۰۷۶ ۳۹,۸۴۸ ۲۲۰ ۷۲۶ ۲۲۰ پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی ۳۳,۵۲۴ ۳۶,۸۷۶ ۳۰۱۴ ۸۶۰۲ ۳۰۱۴ پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم سلف ۳۳,۱۷۹ ۳۶,۴۹۶ ۷۷۰ ۵۶۷۶ ۷۷۰ پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی ۳۸,۰۷۶ ۴۱,۸۸۳ ۳۳۰ ۳۷۴۰ ۳۳۰ پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پتروشیمی جم نقدی ۳۶,۲۵۲ ۳۹,۸۷۷ ۵۰۶ ۲۹۰۴ ۵۰۶ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸
پتروشیمی بندرامام نقدی ۴۳,۲۶۷ ۴۳,۴۷۲ ۱۰۰۰ ۱۳۳۰ ۱۰۰۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
پتروشیمی بندرامام نقدی ۵۴,۷۶۹ ۵۴,۷۶۹ ۶۳۰ ۱۱۳۴ ۶۳۰ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی رجال نقدی ۳۳,۱۷۹ ۳۶,۴۹۶ ۶۵۱ ۶۶۳۶ ۶۵۱ پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۶,۲۵۲ ۳۷,۷۸۰ ۳۰۰ ۶۷۰ ۳۰۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۲,۶۴۸ ۳۴,۲۹۷ ۲۸۶ ۱۱۲۲ ۲۸۶ پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۱,۰۵۳ ۳۴,۱۵۸ ۱۲۱۰ ۱۷۵۷۸ ۱۲۱۰ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف ۲۸,۶۶۱ ۳۱,۵۲۷ ۵۵۰ ۳۴۲۱ ۵۵۰ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف ۲۸,۶۶۱ ۳۱,۵۲۷ ۱۲۵۴ ۱۴۹۷۱ ۱۲۵۴ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۰,۱۲۸ ۳۳,۱۴۰ ۷۷ ۲۵۸۵ ۷۷ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی اروند نقدی ۳۱,۰۹۳ ۳۱,۰۹۳ ۲۰۰۲ ۲۷۷۲ ۱۶۵۰ پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی ۳۱,۰۹۳ ۳۱,۰۹۳ ۳۰۰ ۵۲۰ ۲۰ پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۲,۵۹۳ ۳۵,۴۴۳ ۱۴۵۲ ۳۶۶۳ ۱۴۵۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی مارون نقدی ۳۳,۱۷۹ ۳۳,۹۵۶ ۲۰۲۴ ۲۶۴۰ ۲۰۲۴ پلی پروپیلن نساجی V30S
پتروشیمی مارون نقدی ۳۸,۰۷۶ ۴۱,۸۸۳ ۶۶۰ ۱۱۷۲۶ ۶۶۰ پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی ۳۹,۰۷۷ ۴۰,۴۱۶ ۲۰۲۴ ۴۷۳۰ ۲۰۲۴ پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی ۳۳,۱۷۹ ۳۶,۴۹۶ ۶۶۰ ۸۸۴۴ ۶۶۰ پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی آبادان سلف ۳۴,۲۰۳ ۳۵,۹۲۳ ۵۰۰ ۸۲۰ ۵۰۰ پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف ۳۴,۲۰۳ ۳۴,۸۲۳ ۵۰۰ ۱۰۸۰ ۵۰۰ پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی غدیر نقدی ۳۱,۰۹۳ ۳۲,۰۱۴ ۵۰۰ ۱۱۴۰ ۵۰۰ پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی مارون سلف ۳۳,۱۷۹ ۳۵,۰۴۳ ۲۰۲۴ ۴۱۱۴ ۲۰۲۴ پلی پروپیلن نساجی Z30S