بورس کالا

 بورس کالا برنامه زمانبندی عرضه محصولات پتروشیمی در هفته آخر ماه صفر را اعلام کرد.

به گزارش پترون، عباس یعقوبی مدیر عملیات بورس کالا با ارسال نامه به کارگزاران زمانبندی عرضه محصولات پلیمری و شیمیایی را اعلام کرد.

بر این اساس عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بهین­ یاب، روزهای شنبه ۶ آذر و یکشنبه ۷ آذر و عرضه محصولات پلیمری و شیمیایی مشمول بهین یاب، روز  سه شنبه ۹ آذر انجام می شود.

 

برنامه هفته آخر صفر